400-614-1344                                           jingwai@aliyun.com
陈娟
京外萄源总裁
姜德占
京外萄源企划部总监
裴硕章
京外萄源总裁助理
名称
请输入要描述的内容
★ ★ ★ ★ ★
李雪
京外萄源财务部主管
丽蓉
京外萄源行政主管
孙丽丽
京外萄源人事助理
范秋玲
京外萄源市场部总监
李永平
京外萄源市场部总监